Komunikat Dyrektora ZPSM Żory w sprawie zajęć edukacyjnych po feriach

Zgodnie z komunikatem CEA

https://cea-art.pl/komunikat-w-sprawie-powrotu-do-ksztalcenia-stacjonarnego-uczniow-klas-i-iii/

realizacja zajęć w ZPSM w Żorach, od dnia 18 stycznia 2021 r. odbywać się będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Estera Manderla

Dyrektor ZPSM Żory

Skip to content