Zdalne nauczanie

Informujemy, iż zdalne nauczanie w ZPSM w Żorach zostaje przedłużone do dnia 03 stycznia 2021.

Informacje dla dyplomantów PSM II st. zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

*****

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  DOKUMENTEM, jaki stanowi Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

DYREKCJA OGRANICZA FUNKCJONOWANIE ZPSM w ŻORACH W OKRESIE OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO DNIA 8 LISTOPADA 2020 r. POPRZEZ REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

A OTO ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W TYM OKRESIE.

Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża następujące wytyczne w okresie od dnia 26.10 – 08.11.2020:

 – WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (indywidualne i zespołowe/grupowe) odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji.

– Wszelkie problemy uniemożliwiające wzięcie udziału w nauce zdalnej, uczniowie są zobowiązani zgłaszać swoim nauczycielom, następnie nauczyciele Kierownikom Sekcji, a Kierownicy –  Dyrektorowi Szkoły.

 – Komunikacja nauczyciel-rodzic-uczeń odbywać się będzie za pomocą Dziennika Elektronicznego (e-dziennik) – Mobireg. Bardzo prosimy, aby wszyscy uczniowie zalogowali się na swoje konto w e-dzienniku. Loginy i hasła dla uczniów klas I – III cyklu 6–letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego PSM I stopnia zostaną przesłane na konta rodziców w e-dzienniku.

– Zajęcia indywidualne odbywać się będą przy użyciu sprawdzonych dotychczas komunikatorów cyfrowych typu: Messenger, WhatsApp, Skype, itp.. Po odbyciu zajęć nauczyciel wpisuje uczniowi w e-dzienniku „inna obecność”.

 – Zajęcia grupowe w formie zdalnej przesyłane będą jako pliki cyfrowe przez e-dziennik zgodnie z planem lekcji. Odczytanie przez ucznia wiadomości jest równoznaczne z obecnością na zajęciach i wpisem przez nauczyciela adnotacji w e-dzienniku „inna obecność”.

– !!! Uczniowie PSM I stopnia (lub ich rodzice, w przypadku dzieci młodszych) komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła.
 – !!! Uczniowie PSM II stopnia komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła. Po  potwierdzeniu, iż komunikacja tą drogą jest możliwa, nauczanie od 3.11.2020 odbywać się będzie na tej platformie (online).
 – Nauczyciele, którzy nie mają możliwości prowadzenia zajęć przy użyciu technik i metod kształcenia na odległość, prowadzą w. w. zajęcia w budynku szkoły.

– Odpowiedzialnymi za organizację i nadzorowanie pracy poszczególnych Sekcji są ich Kierownicy – kontakt przez dziennik elektroniczny. Kierownicy Sekcji zobowiązani są do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Szkoły.

 – Odpowiedzialnym za dziennik elektroniczny MobiReg oraz platformę MS Teams, a także organizację sprzętu (w ramach możliwości Szkoły) jest Wicedyrektor Szkoły. Pomoc techniczna (problemy z logowaniem itp.): Wicedyrektor Szkoły oraz sekretariat (kontakt telefoniczny i mailowy).

 Estera Manderla – Dyrektor ZPSM w Żorach

 

 

Skip to content