Brzmi optymistycznie!

MOK, piątek, 22.06.2018

Świadectwa, nagrody, kwiaty, podziękowania…  RADOŚĆ!!! z tym w pierwszej kolejności kojarzy nam się ta uroczystość. I tak właśnie było.

 

Wydarzenie miało miejsce w sali teatralnej MOK-u, już tradycyjnie. Poprowadziła go p. Natalia Tomecka, która z wdziękiem przedstawiała wszystkich zasłużonych.

Na początek po odbiór świadectw poproszono uczniów klas kończących PSM I st. cyklu 6-, i 4- letniego. Liczna grupa absolwentów, bo aż 38 osób otrzymała świadectwa ukończenia szkoły wraz z upominkami.

To oni jako zwarta gromadka zaśpiewali opracowaną przez p. Joannę Szymalę pożegnalną piosenkę, do której fortepianowy akompaniament wykonał p. Jakub Gwardecki. Uczniowie podziękowali słownie, na ręce Pani Dyrektor wręczyli kwiaty i pamiątki. Do występu przygotowała ich p. Joanna Szymala.

 

Pożegnaliśmy także absolwentów PSM II stopnia. Na scenę poproszono tych, którzy przez 6, a większość z nich przez 12 lat uczęszczali do naszej szkoły.  Można powiedzieć garstka, bo tylko siedmiu, jak „7 WSPANIAŁYCH”! Bo to rzeczywiście niezwykła i wyjątkowa młodzież, wrażliwa i dojrzała muzycznie, doświadczona i świadoma, trzymająca w ręku 2 świadectwa dojrzałości: ogólnokształcące i muzyczne.

 

Kolejna grupa uczniów, która z imienia i nazwiska pokazała się licznie zgromadzonej publiczności to wszyscy laureaci konkursów i przesłuchań! To jak się okazuje długa lista, do której zachęcamy zerknąć  – w zakładce „osiągnięcia uczniów” nasi zdobywcy nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych  rankingach!

 

Odbiór świadectwa z wyróżnieniem w szkole muzycznej to dla ucznia wielki sukces! Gratulujemy wszystkim, którzy takie otrzymali. Na scenę poproszono 19 uczniów z PSM II st. (z 65 wszystkich uczących się), na tym poziomie kształcenia zdobyć „pasek” to nie lada wysiłek! Wymagana jest bardzo dobra ocena z instrumentu głównego, odpowiednia średnia ocen uzyskana tylko z noty bardzo dobrej i dobrej. Nowe rozporządzenie wyklucza w tym przypadku otrzymanie przez ucznia oceny dostatecznej z jakiegokolwiek przedmiotu.

 

Podziękowania otrzymali uczniowie, którzy oprócz swoich „muzycznych” obowiązków pracowali na rzecz Samorządu Uczniowskiego, jednocząc tym samym naszą społeczność, byli pomocni przy różnych szkolnych projektach – to równie cenna i potrzebna działalność dla dobrego funkcjonowania szkoły.

 

Nagrody otrzymali także zwycięzcy szkolnego konkursu  SUPER MELOMANA 2018 – to ci, którzy swój wolny czas (którego przy uczęszczaniu do dwóch szkół jest niezwykle mało) spędzali w sposób kulturalny, będąc słuchaczami wielu wydarzeń muzycznych w salach koncertowych. Rekordową liczbę koncertów „zaliczyła” ucz. kl. V C6 Natalia Orłowska (PSM I st.) oraz Dawid Przybyło – ucz. kl. III (PSM II st.).

 

Na zakończenie Dyrekcja podziękowała rodzicom oraz nauczycielom za rok wytężonej pracy, za zaangażowanie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz opiekę.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaś podziękowali Dyrekcji i nauczycielom za całoroczną naukę, poświęcenie, trud, muzyczne prowadzenie i artystyczne wychowanie.

 

W ramach tego spotkania zakończyliśmy oficjalnie rok szkolny 2017/2018. Przyszedł też moment, aby wspólnie  pożegnać Panią Dyrektor – Zofię Mańka-Błaszczyk, która przez 13 lat sprawowała tę funkcję. Ale to temat na inną relację. Zapraszamy do naszych informacyjnych „okienek”!

 

zdj. p. Jakub Witek,  k.j.

 

Skip to content