ZAPRASZAMY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO!

W czasach obowiązujących obostrzeń wynikających z pandemii covid 19 uroczystość roku szkolnego przebiega w nieco innym porządku niż tradycyjny.

Prosimy o dostosowanie się do poniższego planu.

Informacja na temat wręczenia świadectw oraz zakończenia roku szkolnego:

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się  25 czerwca b. r.  w Miejskim Ośrodku Kultury wg następującego harmonogramu:

Godz. 16:00 – PSM II stopniaDyplomanci PSM II stopnia, laureaci konkursów oraz uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem (z tzw. „czerwonym paskiem”)

Godz. 17:00 – PSM I stopniaUczniowie klas 6 cyklu 6 – letniego oraz klas 4 cyklu 4-letniego PSM I stopnia oraz laureaci konkursów.

Pozostałe świadectwa zostaną wręczone uczniom przez nauczycieli instrumentów głównych, wg harmonogramu przekazanego bezpośrednio przez nauczycieli.

Ze względu na limity miejsc prosimy, aby do MOK – u uczniowie przyszli z maksymalnie jednym opiekunem!

Prosimy o przestrzeganie aktualnych obostrzeń i rygoru sanitarnego!

 

 

Skip to content