W dniach 17-20 stycznia 2019 r. w Pradze odbywał się XIII Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Jana Vychytila, zmarłego w 2004 r. wybitnego czeskiego wiolonczelisty i pedagoga. Dyrektorem Konkursu był p. Martin Škampa, a w Jury zasiedli znakomici czescy wiolonczeliści – pedagodzy, sami będący koncertującymi laureatami wielu konkursów. Przewodniczącym Jury był p. Michal Kaňka, a oprócz niego w zacnym gronie oceniających zasiedli: Tomáš Jamnik, Petra Mališkova, Břetislav Vybiral oraz Jiři Hanousek.

Uczniowie naszej szkoły wystąpili w dwóch grupach wiekowych: Agnieszka Świtacz z klasy p. Aleksandry Stopy oraz Dawid Król z klasy p. Agnieszki Bator-Skowrońskiej, którym na fortepianie towarzyszyła p. Natalia Tomecka, zaliczyli się do III kategorii wiekowej, a Jan Łomozik z klasy p. Alicji Naworskiej, któremu akompaniował p. Oskar Bąkiewicz – do kategorii VII.

W czasie trwania konkursu wykonawcy mogli spotkać się z rówieśnikami będącymi przedstawicielami międzynarodowej wiolonczelistyki reprezentującymi – oprócz Czech i Polski – następujące kraje: Słowenia, Rosja, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Włochy, Niemcy, Austria, Węgry, Ukraina, a także Chiny.

Tak więc bardzo cieszy nas fakt, że wszyscy adepci wytypowani na konkurs z naszej szkoły, zostali jego laureatami: Agnieszka Świtacz i Dawid Król ex aequo III MIEJSCE w swojej grupie wiekowej, a Jan Łomozik – II MIEJSCE w swojej grupie.

 

 

Bardzo ciekawe było to doświadczenie wystąpienia wśród młodych wiolonczelistów z tak wielu krajów. Cieszymy się ogromnie sukcesem odniesionym w Pradze, bo takie międzynarodowe uznanie motywuje naszą młodzież do dalszego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie gry na instrumencie.

Występów naszych laureatów, a także innych uczestników praskiego konkursu, można posłuchać otwierając stronę internetową konkursu:

www.cellocompetition.com

 

Gratulujemy młodym wiolonczelistom, ich pedagogom, akompaniatorom i rodzicom!!!

Link do występu Jana Łomozika

Link do występu Dawida Króla

Link do występu Agnieszki Świtacz

Tekst przygotowała dla nas p. Agnieszka Bator – Skowrońska, zdj. – p. Alicja Naworska.

k.j.

 

 

 

 

 

Skip to content