Kto chciał POWITAĆ NOWY ROK SZKOLNY przyszedł do naszej sali kameralnej zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.

 

Nie było niespodzianek, chociaż… owszem!

 WSZYSTKICH ZEBRANYCH POWITAŁA

PANI  ESTERA MANDERLA,

która od 1 września 2018 roku objęła funkcję

Dyrektora ZPSM w ŻORACH!

Jej sylwetkę przedstawimy w następnym informacyjnym „okienku” 😀 

Do szkoły w odświętnych strojach przybyli uczniowie klas I zarówno cyklu 6- letniego, jak i 4 – letniego PSM I st., towarzyszyli im rodzice, którzy w takich chwilach są bardzo potrzebni i pomocni. Przybyły także nieco starsze pierwszaki  – uczniowie PSM II st.

Świadomi szkoły wkroczyli pewnie pozostali uczniowie – wszyscy razem  stworzyli zespół liczący w tym roku ponad 250 uczniów!

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto zbiorowym odśpiewaniem hymnu państwowego, do śpiewu zebranym akompaniował na fortepianie p. Jakub Gwardecki.

Pani Dyrektor wygłosiła słowo wstępne, zapoznała uczniów i rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia indywidualne i zbiorowe w naszej szkole. Złożyła najlepsze życzenia dla wszystkich, wyraziła chęć współpracy zarówno z uczniami, rodzicami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami.

W pogodnej atmosferze biało – granatowy zespół uczniów młodszych i starszych udał się do nauczycieli instrumentów w celu ustalania indywidualnych planów.

ABY WSZYSTKO GRAŁO!

DOBRZE „GRAŁO” W PLANACH I NA INSTRUMENTACH, W GŁOWACH, USZACH, SERCACH  – CAŁY ROK!

NIE TYLKO DOBRZE, ALE I PIĘKNIE!

Na to PIĘKNO wskazuje list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego skierowany do blisko sto tysięcy uczniów i nauczycieli szkół artystycznych!

m.in. czytamy:

…Szkoły artystyczne są przede wszystkim ostoją piękna. Obcuje się w nich z wartościami najbardziej uniwersalnymi, które przemawiają przez dzieła sztuki, tworzone i interpretowane przez naszą młodzież. Życzę wszystkim Państwu, aby piękno i radość były Waszym udziałem każdego dnia, w każdej polskiej artystycznej szkole; aby wynagradzały codzienne zmagania i przekonywały nas o tym, jak cenne jest poświęcenie się sztuce. Wszystkim składam życzenia pomyślnego nowego roku szkolnego.

 

Życzymy  wytrwałości w pracy i nauce, satysfakcji i radości z realizacji artystycznych pasji!

k.j.

 

 

Skip to content