W czwartek, 14 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się uroczysty koncert poświęcony pamięci Powstańców Śląskich, zatytułowany ,,Tobie Polsko”. Pomysłodawczynią tego wydarzenia była p. Ewa Adamczyk-Ścibik, która też w jego I części wystąpiła w roli dyrygenta.

   Patronat nad koncertem objęła Opera Śląska w Bytomiu, a obecnością zaszczycili go: Prezydent Miasta – Waldemar Socha, Wiceprezydent Miasta Daniel Wawrzyczek, Radny Sejmiku Śląskiego – Jacek Świerkocki, Prezes Firmy Euromot Żory – Weronika Pawlicka-Jaworska, a pozdrowienia i życzenia przesłała Senator RP – Ewa Gawęda.

   W I części koncertu wystąpili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żorach.

   Na początek wysłuchaliśmy recytacji wiersza ,,Tobie Polsko” w wykonaniu Amelii Połeć, a zaraz potem orkiestra PSM I st. przygotowana przez Jakuba Witka i Ewę Adamczyk-Ścibik wykonała temat filmowy Andrzeja Kurylewicza

,,Polskie drogi”. Tu Bartłomiej Świtacz wyrecytował wiersz nieznanego autora ,,Nie damy Śląska”, po czym chór Diminuendo wykonał pieśni ,,O mój rozmarynie” oraz ,,Przybyli ułani” w opracowaniu Romualda Twardowskiego. Wiersz ,,Oblicze Ojczyzny” Tadeusza Różewicza (A.Połeć, B.Świtacz) poprzedził występ orkiestry oraz chóru PSM II st., a w ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory: ,,Idą powstańcy znów na bój”, ,,Ten dwudziesty pierwszy roczek” i ,,Już zachodzi czerwone słoneczko”.

Na zakończenie pierwszego, przygotowanego przez ZPSM w Żorach, bloku chór mieszany PSM II st. wykonał ,,Modlitwę o pokój” do muzyki Norberta Blachy. Wszystkimi zespołami, które wystąpiły w tej części koncertu, dyrygowała Ewa Adamczyk-Ścibik.

   Kolejnymi wykonawcami na czwartkowym koncercie byli członkowie Chóru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. To jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony 1 lipca 1953 r. przez Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. W pierwszych latach istnienia zespół tworzyło ponad stu chórzystów i tancerzy. Początkowo zespół prezentował folklor śląski, w szczególności tańce i pieśni odnoszące się do Górnego Śląska, Ziemi Cieszyńskiej i Beskidów. Później wykonywał także inne polskie pieśni i tańce, w tym związane z folklorem małopolskim czy kujawskim. Obecnie w repertuarze zespołu znajdują się również pieśni i tańce wszystkich polskich regionów, a oprócz tego również opery, operetki i muzyka sakralna.

Jako że koncert poświęcony był pamięci Powstańców Śląskich, zespół wykonał brawurowo program złożony głównie z pieśni tego regionu; usłyszeliśmy kolejno: ,,Idą powstańcy znów na bój”, ,,Karolinkę”, ,,Karliku, Karliku”, ,,Pyk pyk z fajeczki”, ,,Szła dzieweczka”, ,,Hej tam w dolinie”, ,,Od Siewierza jechał wóz” oraz ,,Szwarno dziołcha”. Występ zespołu był pełen energii i emanującej od artystów radości. Wspaniałych wrażeń estetycznych dostarczyły też widzom dopracowane w każdym szczególe  śląskie stroje ludowe, bajecznie kolorowe i – z dumą prezentowane.

   Ostatnią część koncertu ,,Tobie Polsko” wypełnił występ dwojga solistów Opery Śląskiej w Bytomiu: Aleksandry Stokłosy (sopran) oraz Macieja Komandery (tenor).

Aleksandra Stokłosa już w okresie studiów, które ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Michaliny Growiec, koncertowała na wielu polskich scenach. W 1994 r. rozpoczęła współpracę z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Od 1997 r. występowała na wspólnych koncertach z Wiesławem Ochmanem. Wielokrotnie uczestniczyła w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans. Od 1999 r. solistka Opery Śląskiej. W grudniu 2018 r. uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Maciej Komandera w l. 1991-1997 studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując tytuł magistra sztuki. W 1998 r. zadebiutował na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu. Współpracując z operą jednocześnie doskonalił swój warsztat wokalny na kursach mistrzowskich.

W sezonie 2003-2005 podjął stałą współpracę z Operą Krakowską. Współpracuje z wieloma teatrami operowymi oraz agencjami artystycznymi w Polsce i poza krajem. Grę aktorską doskonalił pod okiem Wiesława Ochmana, a także Laco Adamika, Roberta Skolmowskiego oraz Marka Weiss-Grudzińskiego.

   Występ artystów Opery Śląskiej rozpoczęła Aleksandra Stokłosa ,,Życzeniem” Fryderyka Chopina. Następnie Maciej Komandera zaprezentował jedną z najbardziej znanych i poruszających arii operowych, Stanisława Moniuszki Arię Stefana ze ,,Strasznego Dworu”, a porem znowu w wykonaniu sopranu usłyszeliśmy ,,Piosenkę litewską” F. Chopina.

   Oklaskom nie było końca, tak więc artyści na bis wykonali słynny duet z operetki F. Lehara ,,Wesoła wdówka” – ,,Usta milczą, dusza śpiewa”. Na fortepianie, tak Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk, jak i solistom Opery Śląskiej, akompaniował Krzysztof Anczyk.

   Koncert ,,Tobie Polsko” był wydarzeniem bardzo podniosłym, utrzymanym w duchu śląskim; cieszy bardzo pamięć o poległych Powstańcach, którzy oddali życie w walce o wolność Śląska; cieszy również troska o to, by ta pamięć o Nich trwała.

   Wielki ukłon dla Pani Ewy Adamczyk-Ścibik za zorganizowanie i zrealizowanie tego wzniosłego projektu.

Tekst – p. Agnieszka Bator-Skowrońska, zdj.p. Jakub Witek, p. K.Jarzyna

Skip to content