Rzadko zdarza się, aby nasi uczniowie odwiedzali Warszawę 2 razy na tydzień! I to w jakim celu?
By odebrać STYPENDIUM – NIE JEDNO! A DWA!!!

Do stolicy do Zamku Królewskiego z radością pojechał po ich odbiór

JAN ŁOMOZIK
– uczeń VI klasy PSM II stopnia, wiolonczelista z klasy p. Alicji Naworskiej.

Dołączył do grona stypendystów PROGRAMU POMOCY WYBITNIE ZDOLNYM KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
oraz
otrzymał STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W sobotę, 26 października 2019r. grupa świeżo upieczonych stypendystek i stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotkała się w Warszawie w Zamku Królewskim na inauguracji roku. Rozpoczął się w ten sposób 37. już rok szkolny wypełniony warsztatami badawczymi, obozami naukowymi, koncertami, wystawami, stażami i spotkaniami.
Zarząd KFnrD w wyniku tegorocznej rekrutacji zakwalifikował do programu 510 stypendystów: 361 młodych naukowców, 128 muzyków i 21 plastyków.
Grupa nowo przyjętych została zaproszona do Zamku, wysłuchali tam powitania przez władze Funduszu i gości uroczystości, krótkiego koncertu i prezentacji swoich kolegów, wzięli też udział w wykładach.
Inauguracja jest okazją na spotkanie bardzo wielu dawnych stypendystów i przyjaciół Funduszu, którzy prowadzą warsztaty dla kolejnych roczników, zapraszają uczniów na staże do swoich laboratoriów, ciężko pracują każdego lata przy ocenianiu wniosków. Cała ta praca – często rzeczywiście bardzo intensywna – to wolontariat.
Wśród stypendystów JAN ŁOMOZIK!

fot. S. Soberski

A już za 4 dni, w środę, 30 października 2019 r. podczas dorocznej uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie, wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka wręczyła 115 stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym (II stopień) w Polsce.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu.
Kandydatów na stypendystów zgłasza dyrektor szkoły. Stypendystów wyłania komisja stypendialna powołana przez MKiDN, a zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów (termin składania wniosków do 15 kwietnia), po wakacjach (termin do 15 września) dla pozostałych uczniów.
Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo. Stypendium w wysokości 4 tys. 200 zł, wypłacane jednorazowo, otrzymali uczniowie szkół baletowych (5), muzycznych (100) oraz plastycznych (10).

Spośród tego grona będzie wywodzić się przyszła elita artystyczna naszego kraju – podkreśliła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która wręczała dyplomy stypendialne.

WIELKIE GRATULACJE DLA JANA ŁOMOZIKA,
jego pedagoga p. Alicji Naworskiej, rodziców

oraz wszystkich wspomagających kształcenie i rozwój muzyczny naszego ucznia!

Skip to content