W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach wchodzą:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Nauczanie prowadzone jest w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

Nasi uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach:

CYKL 4-LETNI:
akordeon, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon.

CYKL 6-LETNI:
fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon.

W każdym cyklu oprócz nauki na instrumencie realizowany jest szkolny plan nauczania, obejmujący takie przedmioty jak: kształcenie słuchu, rytmika, fortepian dodatkowy, audycje muzyczne, zespół instrumentalny, zajęcia z akompaniamentu, chór, orkiestra.

Celem kształcenia w PSM I stopnia jest uczenie i wychowanie przez sztukę oraz przygotowanie kandydatów do kontynuacji nauki w szkole muzycznej II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Szkoła realizuje 6-letni cykl nauczania na wydziale instrumentalnym.

Szkoła kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na:

fortepianie, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, rogu, trąbce, puzonie, tubie.

Ponadto w ramach szkolnego planu nauczania odbywają się następujące zajęcia:

fortepian dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem, nauka akompaniamentu, zespół kameralny, orkiestra, chór, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, historia muzyki z literaturą muzyczną czy formy muzyczne oraz gra a’vista, improwizacja fortepianowa oraz ćwiczenia z kompozycji.

Celem kształcenia w PSM II stopnia jest rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową, przygotowanie do podjęcia studiów muzycznych oraz przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej.

Ponadto:

W naszej szkole, jak w każdej szkole muzycznej obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania, zgodny z podstawami programowymi określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że nie prowadzimy zajęć ogólnokształcących.

Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania są dla uczniów obowiązkowe.

Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

( Warunki przyjęcia do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach w zakładce „Rekrutacja”)

Skip to content