INFORMACJA

Informujemy, iż Stowarzyszenie TUTTI nie prowadzi działalności statutowej do odwołania.

***

Szanowni Państwo

Informujemy, iż do końca roku szkolnego nie będzie możliwości kontynuowania nauki w Stowarzyszeniu TUTTI. Żadne z zajęć nie będą prowadzone. Nie został także ustalony termin naboru na nowy rok szkolny. Zapewniamy, że odbędzie się w możliwie najszybszym terminie, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

***

KOMUNIKAT

Drodzy rodzice/opiekunowie uczniów  Stowarzyszenia Tutti przy ZPSM w Żorach.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, musieliśmy zawiesić wszystkie zajęcia muzyczne w Stowarzyszeniu Tutti od środy 11.03.2020r. Stowarzyszenie nie prowadzi zajęć.  Nie mamy możliwości oraz podstaw prawnych by prowadzić naukę zdalną w ramach Stowarzyszenia. W związku z zaistniałą sytuacją,  będziemy państwu zwracać część poniesionych kosztów związanych z nauką w miesiącu marcu 2020r. Zwroty zostaną dokonane  w pierwszej połowie kwietnia (do 15.04.2020r.)  Wszystkie lekcje realizowane po 10.03.2020r. nie mogą zostać rozliczane poprzez struktury stowarzyszenia, należy je potraktować jako odrębną działalność prywatną pomiędzy uczestnikami lekcji.

O przywróceniu zajęć zostaną Państwo poinformowani w osobnych wiadomościach.

Na początku kwietnia 2020 dostaną także Państwo informację o rozliczeniu środków, tj. kwocie do zapłaty bądź zwrocie środków na państwa konto w ramach prowadzonej przez nas działalności.

Jakiekolwiek pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy stowarzyszenia tj: stowarzyszenie.tutti@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Tutti przy ZPSM w Żorach

***Do pobrania kwestionariusz osobowy kandydata.

*****

st

Powstało ono z inicjatywy i  przy aprobacie  większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób   dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została p. dyrektor Zofia Mańka-Błaszczyk. Proces rejestracji trwał do 22 sierpnia, a pierwsze statutowe działania rozpoczęto w styczniu 2015, które wspierały organizację koncertu dla żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II w kwietniu 2015.

komitet
Komitet Założycielski – 08.07.2014

W celach statutowych stowarzyszenia znajduje się m.in. szeroko pojęta edukacja muzyczna skierowana do lokalnego środowiska. Realizowana jest poprzez wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju dydaktycznego oraz artystycznego uczniów, nauczycieli szkoły i członków Stowarzyszenia.  Działalność stowarzyszenia przejawia się w następujących przedsięwzięciach, jak np.: inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków, publikowanie referatów i innych materiałów wygłaszanych na tych zjazdach;  wspieranie działań szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością; inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w szkole; współdziałanie ze szkołą w pomocy dydaktycznej, naukowej i samokształceniowej dla nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia. Podejmowane  działania zaś mają na celu integrację środowisk szkolnego i lokalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508 561 006.

Skip to content