Komunikat Dyrektora ZPSM Żory

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 i przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, informuję, że:

 Od 25 marca 2020 szkoła realizuje nauczanie na zasadzie pracy zdalnej.

 

Ze strony Centrum Edukacji Artystycznej czytamy:

https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/

 Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.

Materiały do nauczania online:

 1. Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org (dodano 9 kwietnia)
 2. Propozycje do przedmiotów ogólnokształcących: Khan Academy ; Kujawsko-Pomorska e-Szkoła (dodano 2 kwietnia)
 3. Materiały do czytania a vista na fortepianie(.zip) (dodano 1 kwietnia)
 4. mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. (dodano 31 marca)
 5. RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) (dodano 31 marca)
 6. Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line (dodano 26 marca)
 7. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
 8. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 9. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 10. pl
 11. Portal “Instrumenty muzyczne”
 12. dur-moll.pl
 13. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 14. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 15. Kanał Mag Music Theory
 16. Harmonia jazzowa
 17. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 18. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 19. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 20. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 21. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

 

Wyzwanie dla nauczyciela, ucznia, rodzica – mamy nadzieję, że wszyscy ten zdalny egzamin zdamy! Bo to nie będą ferie!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

POWODZENIA WSZYSTKIM PRACUJĄCYM W TAKIM  TRYBIE! I NADAL POZOSTAŃMY W DOMACH!

k.j.

Skip to content