TYLKO BOGU CHWAŁA!

Tak podpisywał wszystkie religijne utwory  Johann Sebastian Bach – największy kompozytor nie tylko okresu baroku, ale wszechczasów,  uznawany za OJCA MUZYKI! Ozdabiał swe partytury inicjałami S.D.G., a na organach w Lipsku wyrył całą sentencję “SOLI DEO GLORIA”. Ta fraza – “Bogu jedynemu chwała” to esencja teologii Reformacji. Bach, wierny tej idei, był wzorem skromności w służeniu Bogu poprzez sztukę.

Wcześniej, dokładnie 500 lat temu, 31 października 1517 r.  przybijając 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze augustiański mnich, dr teologii Marcin Luter wskazywał na 4 zasady: 

solus Christus– jedynie Chrystus;

sola gratia per fidem – jedynie z łaski Bożej przez wiarę,

sola Scriptura – jedynie Pismo Święte, 

solum Verbum – jedynie Słowo.

plakat-dekada-lutra

Na całym świecie właśnie w tym roku – 2017 – zorganizowano wiele imprez upamiętniających 500 lat oddziaływania reformacji w Europie i na świecie. Odbyły się liczne wydarzenia przybliżające odbiorcom kwintesencję tego ruchu*, takie jak: sympozja, seminaria, koncerty, warsztaty, konkursy tematyczne, wystawy.

W naszym środowisku ks. radca Henryk Reske poprosił nas o uświetnienie uroczystego nabożeństwa reformacyjnego w Kościele ewangelicko-augsburskim Ducha Świętego w Orzeszu we wtorek, 31 października 2017 roku. Nie bez powodu muzyką; sam Luter uwielbiał śpiew i muzykowanie, był kompozytorem wielu pieśni i autorem słów. W czasie nabożeństwa zabrzmiały zatem na trąbce hymn „Warownym grodem” zagrany przez Pawła Jarzynę – ucz. I kl. PSM II st. oraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha – Koncert podwójny d-moll na 2 skrzypiec, orkiestrę smyczkową i basso continuo, cz. I Allegro,  w wykonaniu uczennic dyplomowego roku PSM II st. Martyny Reske i Marty Jarzyny z akompaniamentem fortepianowym Katarzyny Jarzyny. W trakcie nabożeństwa zabrzmiał także parafialny chór mieszany pod dyrekcją Anny Pojdy, wystąpiły dzieci ze Szkółki Niedzielnej, a psalm przeczytała nasza absolwentka Emilia Reske. W nabożeństwie uczestniczył także zaproszony ze Zboru Chrześcijan Baptystów pastor Łucjan Gizdoń.

Wyjątkowości wydarzenia nadał  także hymn „Warownym grodem” zagrany na trąbce z wieży kościelnej na zakończenie nabożeństwa.

 Wszystko po to, aby wskazać na sedno życia świadomego chrześcijanina:

S.D.G.!

 

*Zapoczątkowana 500 lat temu reformacja – nurt religijno-polityczno-społeczno-kulturalny miał znaczny wpływ na europejską cywilizację, przyczyniając się do jej rozwoju  w wielu dziedzinach – kulturze, oświacie, polityce i gospodarce. Luter, biegły znawca 3 języków: greki, łaciny i hebrajskiego, przetłumaczył Biblię na język niemiecki i wprowadził to tłumaczenie do liturgii. Za tym wydarzeniem poszło wiele innych przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. Reformacja przyczyniła się zatem do rozkwitu kultur narodowych, a zwłaszcza literatury, która coraz częściej publikowana była w językach narodowych. Wpłynęła również na duchowość ludzką, proponując drogę do Boga bez znaczącego pośrednictwa innych ludzi, czy instytucji.

k.j.

DSC_0432 DSC_0376 DSC_0416 DSC_0415 DSC_0400 DSC_0392 DSC_0390 DSC_0381

 

Skip to content