Rekrutacja

 

Ważna informacja!
Przypominamy, iż wszyscy kandydaci przyjęci do szkoły muzycznej mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie do dnia 1 września 2020.

***

Rekrutacja 2020/2021

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach informuje, iż zostały wyznaczone dni rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Badanie przydatności oraz egzamin kwalifikacyjny do PSM I stopnia

Cykl 6-letni (dzieci urodzone w latach 2012-2013) – 12 czerwca 2020 (piątek).

Cykl 4-letni (dzieci urodzone w latach 2004-2011) – 16 czerwca 2020 (wtorek).

Ważne informacje dla kandydatów do PSM I st.

Procedura rekrutacji do PSM I st.

Egzamin wstępny oraz kwalifikacyjny do PSM II stopnia

16 czerwca 2020 (wtorek)

Ważne informacje dla kandydatów do PSM II st.

Procedura rekrutacji do PSM II st.

Informujemy, iż w szczególnych przypadkach (kwarantanna, izolacja), na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu online lub na podstawie przesłanego nagrania. Szczegóły zostaną uzgodnione, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję rekrutacyjną.

***

Informacja

Informujemy, iż badanie przydatności do PSM I st. oraz egzamin wstępny do PSM II stopnia odbędą się prawdopodobnie w czerwcu. Będzie to jednakże zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. O dokładnym terminie badania i egzaminu niezwłocznie Państwa poinformujemy stosownym wpisem na stronie szkoły oraz zamieszczeniem informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, najpóźniej 7 dni przed planowanym badaniem/egzaminem.
Dodatkowo wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację mailową, bądź telefoniczną, dotyczącą harmonogramu rekrutacji.

***

Szanowni Państwo.

Nadszedł czas rekrutacji w naszej szkole. Można składać wnioski zarówno do PSM I st. jak i PSM II st. By rozwiać wątpliwości zamieszczamy kilka niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu rekrutacji.

1. Proszę zapoznać się ze strukturą naszej szkoły klikając link http://szkolamuzyczna.eu/struktura-szkoly/

2. Warto zapoznać się z regulaminem przyjęć do PSM I st. lub PSM II st., zamieszczonym w tabelce u dołu strony.

3. Należy pobrać właściwy wniosek z tabelki u dołu strony i wypełnić go komputerowo, bądź ręcznie drukowanymi literami.

Podpowiedź:
Wniosek do PSM I st. (zał. 1) jest wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej. Wypełniają go rodzice (bądź prawni opiekunowie) dzieci młodszych, urodzonych w latach 2012-2013 (cykl 6-letni) oraz dzieci starszych, urodzonych w latach 2004-2011 (cykl 4-letni). Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
O przyjęcie do klasy pierwszej mogą również wnioskować rodzice (bądź prawni opiekunowie) dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, lecz w tym przypadku dodatkowo należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę.

Wniosek do PSM I st. (zał. 2) jest wnioskiem o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Dotyczy zarówno cyklu 6-letniego, jak i 4-letniego (w uproszczeniu cyklu C6 i C4). W tym przypadku należy się przygotować na egzamin kwalifikacyjny z praktyki (gry na instrumencie) oraz teorii (wiedzy ogólnomuzycznej). Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek do PSM II st. (zał. 1) jest wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej. Występuje w wersji dla kandydatów niepełnoletnich oraz dla kandydatów pełnoletnich. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Wniosek do PSM II st. (zał. 2) jest wnioskiem o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Występuje w wersji dla kandydatów niepełnoletnich oraz dla kandydatów pełnoletnich. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4. W obliczu aktualnej sytuacji, wypełnione wnioski (nawet bez oryginalnego podpisu) należy składać wyłącznie drogą internetową na adres mailowy sekzpsm@szkolamuzyczna.eu, zaś pozostałe dokumenty wraz z podpisami będzie można złożyć w późniejszym terminie.

5. Termin składania wniosków:
PSM I st. – do 22 maja 2020 (nowy termin)
PSM II st. – do 1 czerwca 2020.

6. Termin badania przydatności do PSM I st. – 12 i 16 czerwca 2020,
termin egzaminu wstępnego do PSM II st. – 16 czerwca 2020.
Terminy są ostateczne.

W poniższej tabelce do pobrania są wnioski o przyjęcie do PSM I oraz PSM II st.

Pliki do pobrania:

PSM I st. 

Regulamin rekrutacji PSM I st.

Zmiany w regulaminie rekrutacji do PSM I st.

Wniosek do PSM I st. (zał. 1)

Wniosek do PSM I st. (zał. 2)

 

PSM II st. 

Regulamin rekrutacji PSM II st.

Zmiany w regulaminie rekrutacji do PSM II st.

Wniosek do PSM II st. 
(zał. 1 dla kandydata niepełnoletniego)

Wniosek do PSM II st. 
(zał. 1 dla kandydata pełnoletniego)

Wniosek do PSM II st.
(zał. 2 dla kandydata niepełnoletniego)

Wniosek do PSM II st.
(zał. 2 dla kandydata pełnoletniego)

 

 

Copyright © All right reserved.
Skip to content