Drodzy uczestnicy Regionalnych Przesłuchań CEA

W czwartek 28 lutego i piątek 29 lutego odbyły się w naszej szkole przesłuchania uczniów szkół muzycznych I st. klas klarnetu i saksofonu. Do przesłuchań przystąpili uczniowie z 22 śląskich szkół muzycznych I st. Dziękujemy wszystkim za przyczynienie się do miłej atmosfery i gratulujemy udziału w przesłuchaniach.

 Dyrekcja  ZPSM Żory

A oto kilka słów sprawozdania sekretarza przesłuchań p. Małgorzaty Świtacz.

Pod koniec lutego, a dokładnie 27 i 28 lutego 2020 r. w naszej szkole już po raz drugi odbyły się Regionalne Przesłuchania CEA uczniów szkół muzycznych I stopnia klas klarnetu i saksofonu.

W powyższym wydarzeniu wzięło udział 23 klarnecistów z 22 szkół oraz 30 saksofonistów z 22 szkół naszego rejonu. Poziom przesłuchań można zaliczyć do wysokich, o czym świadczą ich wyniki. Umiejętności młodych wykonawców oceniała komisja w składzie:

Przewodniczący: dr Włodzimierz Spodymek – saksofon, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Członkowie:

 – dr Łukasz Nędza – saksofon, Akademia Muzyczna w Krakowie

 – mgr Dorota Żołnacz – klarnet, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie

 – mgr Mariusz Grzelak – saksofon, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli

 – mgr Marcin Łukawski – klarnet, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku.

Funkcję sekretarza pełniła p. Małgorzata Świtacz, nauczycielka naszej szkoły.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przesłuchania były adresowane do uczniów klas VI cyklu 6-letniego, kl. IV cyklu 4-letniego oraz kl.VI OSM. Klarneciści i saksofoniści, którzy gościli w naszych murach, mieli do wykonania następujący repertuar:

  1. Etiuda o charakterze technicznym.
  2. Program dowolny obejmujący dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

Czas trwania programu od 7 do 12 minut. Z wyjątkiem etiudy, program należało wykonać z pamięci.

Przesłuchania odbywały się w trzech dwugodzinnych sesjach każdego dnia. Po każdej z nich miały miejsce konsultacje nauczycieli występujących uczniów z członkami komisji. Uczniowie każdej ze szkół mieli do dyspozycji sale ćwiczeniowe z pianinem lub fortepianem, a także możliwość przeprowadzenia próby akustycznej w sali kameralnej. Było to możliwe przed rozpoczęciem przesłuchań oraz w trakcie przerw ujętych w harmonogramie przesłuchań. Nie lada pokusą był też bufet szkolny, który oferował szeroki asortyment dań i napojów. Nauczyciele naszej szkoły znakomicie pełnili rolę przewodników dla przyjezdnych. Wierzę, że goście czuli się tu bardzo dobrze, szczególnie Ci, którzy prezentowali tu swoje talenty wykonawcze. Kadra nauczycielska dbała o dobry nastrój każdego wykonawcy przed wejściem na scenę.

Nasza placówka również miała swoich reprezentantów. Byli w bardzo dobrej sytuacji; grali w świetnie znanym sobie miejscu. Wszyscy wystąpili już pierwszego dnia a byli to: Bartosz Czyszczoń z klasy saksofonu p. Łucjana Brzozy, klasa IV C4, 4 rok nauki, Kamila Kania z klasy saksofonu p. Łucjana Brzozy, klasa VI, 6 rok nauki. Uczniom akompaniowała p. Małgorzata Stręk. Grał również Filip Soboń z klasy p. Sebastiana Sobika, klasa IV, rok 4 nauki z akompaniamentem p. Ewy Adamczyk- Ścibik.

Koordynatorem wszelkich działań związanych z przesłuchaniami był wicedyrektor Michał Gajda. Docenić należy też ogromną pracę pań z Sekretariatu, znakomitą współpracę obsługi i kadry nauczycielskiej. W takiej drużynie warto pracować. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo dobrej organizacji tego wydarzenia.

 

Skip to content