INFORMACJA!!!

Informujemy, iż na zebraniu Rady Rodziców dnia 24  września 2021 r. ustalono kwotę darowizny na cele oświatowo-wychowawcze,
która w roku szkolnym 2021/2022
wynosi  60,00 zł na miesiąc
(płatne od września 2021 r. do czerwca 2022 r.).

 Ustalono również, iż w przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa,
kwota darowizny na drugie dziecko wynosi 50%, a kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy regularnie i terminowo dokonują wpłat na ww. cele.

Od września br. prosimy dokonywać wpłat na numer konta zamieszczony poniżej. 

Narodowy Bank Polski o/Katowice
37 1010 1212 0064 5113 9134 0000
W tytule przelewu proszę zamieścić sformułowanie
„darowizna na cele oświatowo-wychowawcze”,
a następnie
imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc i rok,
np. Marek Dyla/wrzesień 2021.

Skip to content