Informujemy, iż Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach dnia 12 czerwca 2017 otrzymał dofinansowanie zadań w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie przeznaczone zostało na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach o salę koncertową.

W wyniku przetargu w dniu 29 czerwca 2017 wyłoniono wykonawcę projektu, którym została firma “RYSY Architekci Rafał Sieraczyński” z miejscowości Mysiadło.

W dniu 28 września zatwierdzona została koncepcja architektoniczna projektu.CAM-1

Dnia 29 grudnia ukończono zadanie.

 

Poniesione koszty na realizację zadania to kwota 373 350,00 złotych.

CAM-3
Powyższe zadanie jest pierwszym etapem realizacji projektu rozbudowy
kompleksu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach o salę koncertową.

CAM-2

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Logo MKiDN

Skip to content