Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września br. w sali kameralnej naszej szkoły i przebiegać będzie
wg następującego harmonogramu:

godz. 16:00 – uczniowie klas pierwszych cyklu 6-letniego oraz cyklu 4-letniego

godz. 17:00 – uczniowie klas II-VI cyklu 6-letniego

godz. 18:00 – uczniowie klas II-IV cyklu 4-letniego oraz wszyscy uczniowie PSM II st.

Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno
w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie CEA.

Szanowni rodzice i uczniowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów psychologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców, a także z zasadami ich organizacji.

Warsztaty oraz webinary prowadzone są przez zespół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA w okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. za pośrednictwem platformy.

Zgłoszeń udziału uczniów i rodziców dokonuje szkoła wypełniając elektroniczne formularze zgłoszeń, w tym celu prosimy o dane takie jak: imię i nazwisko chętnego, adres e-mail oraz zgodę, jeśli dziecko jest niepełnoletnie.

Zainteresowane osoby prosimy o informację drogą elektroniczną na adres szkoły kontakt@szkolamuzyczna.eu lub przez e-dziennik (sekretariat) co najmniej 10 dni przed terminem warsztatów, na które państwo chcecie się zgłosić.

Wraz z wiadomością przesyłamy link z ofertą

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało miejsce 1 września br. wg następującego harmonogramu:

16:00 – uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego PSM I st. – sala kameralna szkoły

16:30 – uczniowie klas pierwszych cyklu czteroletniego PSM I st. – sala kameralna szkoły

17:00 – uczniowie klas II-VI cyklu sześcioletniego PSM I st. – spotkanie indywidualne z nauczycielami w salach lekcyjnych

18:00 – uczniowie klas II-IV cyklu czteroletniego PSM I st. oraz uczniowie PSM II st. – spotkanie indywidualne z nauczycielami w salach lekcyjnych.

Przypominamy, że wciąż obowiązują wszystkich obostrzenia w czasie pandemii, a szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły znajdą Państwo w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022 w zakładce Dokumenty szkolne.

DO ZOBACZENIA W SZKOLE!!!

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej, skierowanego do uczniów i ich rodziców.

Informujemy, że zapisy na warsztaty psychologiczne on-line, dla uczniów i rodziców są przedłużone do 20 maja 2021 r.

INFORMACJA

ZPSM w Żorach informuje, iż dni 30 kwietnia 2021 – 04 maja 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

Szanowni rodzice dzieci klas I-III C6

W najbliższy czwartek 18 marca 2021 odbędzie się zebranie nadzwyczajne, dotyczące spraw związanych z koniecznością zmiany planu zajęć.
O godz. 17:00 – rodzice dzieci klasy I.
O godz. 17:40 – rodzice dzieci klas II i III.
Prosimy o skorzystanie z platformy MS Teams, logując się przez konto dziecka.

 

***

UWAGA, UWAGA!

WARSZTATY DLA NASZYCH UCZNIÓW!

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA

Z OFERTY CEA

  TERMIN – FERIE ZIMOWE 2021!

Oferta skierowana jest do uczniów kształcących się na poziomie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas licealnych.

Szczegółowe informacje zawarte są w piśmie wizytatora CEA dr Anny A. Nogaj.

Chętni uczniowie mogą samodzielnie, do 30 grudnia 2020 r., zgłosić się na wybrany przez siebie warsztat.

***

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.XI.2020 r., zmieniającym termin ferii zimowych na 4 – 17. stycznia 2021 r., nastąpią także zmiany w planie pracy szkoły: 

21 stycznia 2021 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze

25 stycznia 2021 r. – śródroczna konferencja klasyfikacyjna.

Informuję również, iż nie odbędą się tegoroczne przesłuchania semestralne. Ocenę śródroczną z instrumentu głównego wystawia nauczyciel.

Z wyrazami szacunku
Estera Manderla
Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Z wielką radością i dumą przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali STYPENDIUM Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie:

Hanna Wierzycka

Maria Kokoszka

Bartłomiej Świtacz

Karina Kwoka

Roksana Szrubarz

Gabriel Manderla

Serdecznie gratulujemy!!!

***

Aktualizacja –  dn. 25.10.2020

Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża następujące wytyczne w okresie od dnia 26.10 – 08.11.2020:

 – WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (indywidualne i zespołowe/grupowe) odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji.

– Wszelkie problemy uniemożliwiające wzięcie udziału w nauce zdalnej, uczniowie są zobowiązani zgłaszać swoim nauczycielom, następnie nauczyciele Kierownikom Sekcji, a Kierownicy –  Dyrektorowi Szkoły.

 – Komunikacja nauczyciel-rodzic-uczeń odbywać się będzie za pomocą Dziennika Elektronicznego (e-dziennik) – Mobireg. Bardzo prosimy, aby wszyscy uczniowie zalogowali się na swoje konto w e-dzienniku.

Loginy i hasła dla uczniów klas I – III cyklu 6–letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego PSM I stopnia zostaną przesłane na konta rodziców w e-dzienniku.

 – Zajęcia indywidualne odbywać się będą przy użyciu sprawdzonych dotychczas komunikatorów cyfrowych typu: Messenger, WhatsApp, Skype, itp.. Po odbyciu zajęć nauczyciel wpisuje uczniowi w e-dzienniku „inna obecność”.

 – Zajęcia grupowe w formie zdalnej przesyłane będą jako pliki cyfrowe przez e-dziennik zgodnie z planem lekcji. Odczytanie przez ucznia wiadomości jest równoznaczne z obecnością na zajęciach i wpisem przez nauczyciela adnotacji w e-dzienniku „inna obecność”.

– !!! Uczniowie PSM I stopnia (lub ich rodzice, w przypadku dzieci młodszych) komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła.
 – !!! Uczniowie PSM II stopnia komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła. Po potwierdzeniu, iż komunikacja tą drogą jest możliwa, nauczanie od 3.11.2020 odbywać się będzie na tej platformie (online).
 – Nauczyciele, którzy nie mają możliwości prowadzenia zajęć przy użyciu technik i metod kształcenia na odległość, prowadzą ww. zajęcia w budynku szkoły.

– Odpowiedzialnymi za organizację i nadzorowanie pracy poszczególnych Sekcji są ich Kierownicy – kontakt przez dziennik elektroniczny. Kierownicy Sekcji zobowiązani są do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Szkoły.

 – Odpowiedzialnym za dziennik elektroniczny MobiReg oraz platformę MS Teams, a także organizację sprzętu (w ramach możliwości Szkoły) jest Wicedyrektor Szkoły. Pomoc techniczna (problemy z logowaniem itp.): Wicedyrektor Szkoły oraz sekretariat (kontakt telefoniczny i mailowy).

Estera Manderla – Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Aktualizacja – dn. 24.10.2020

Komunikat Dyrektora z dnia 24 października 2020 r.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z § 2b. ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny na dzień 24 października 2020r.,

oraz w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera w dniu 23 października 2020 r. ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju, a także wprowadzenia dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-1,

OGRANICZAM FUNKCJONOWANIE ZPSM w ŻORACH W OKRESIE OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO DNIA 8 LISTOPADA 2020 r. POPRZEZ REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Szczegółowe informacje, co do realizacji zajęć zostaną przesłane do Państwa przez e-dziennik oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Życzę wszystkim zdrowia i  siły na nadchodzący czas!

Estera Manderla –Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Aktualizacja  –  dn. 23.10.2020

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W nawiązaniu do kolejnych obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19, z dnia 23 października b. r. informuję, iż oczekujemy jeszcze na ostateczny kształt regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych.

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, a także  o śledzenie strony internetowej szkoły, profilu na facebooku oraz odczytywanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, na których najszybciej, jak to możliwe zostaną podane informacje organizacyjne.

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku:

Estera Manderla – Dyrektor ZPSM w Żorach

***

INFORMACJA

Informujemy rodziców i uczniów, iż zajęcia zdalne ujęte w poniższym komunikacie, realizowane będą za pomocą dziennika elektronicznego (MobiReg) w formach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

***

Komunikat

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2020, zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie szkół w czasie pandemii, następuje zmiana w sposobie prowadzenia zajęć w naszej szkole ze stacjonarnego na zdalny w przypadku następujących przedmiotów:
– zespół instrumentalny (dęty i smyczkowy) PSM I st.
– chór PSM I st.
– chór PSM II st.
– orkiestra PSM II st.
– big-band.

Pozostałe przedmioty realizowane będą w niezmienionej formie.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

***

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, iż dzień 14 października 2020 (środa) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

***

Informacja korygująca

Informujemy, iż otwarcie bufetu szkolnego nastąpi w najbliższy poniedziałek 5 października 2020, a nie, jak wcześniej podaliśmy 1 października.
Ze względu na obostrzenia sanitarne, opracowany został aneks do regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i bezwzględne przestrzeganie.

***

Komunikat

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, informujemy że nasza szkoła w soboty jest nieczynna, do odwołania.

***

Informacja

W obliczu aktualnej sytuacji spowodowanej pandemią, zwracamy się do rodziców uczniów naszej szkoły z prośbą o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie pandemii (do pobrania poniżej) oraz o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu z tym regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby (nie dotyczy osób, które już takie oświadczenie podpisały w dniu inauguracji roku szkolnego). Formularze do podpisu zostaną Państwu doręczone przez dzieci. Prosimy o podpisanie i dostarczenie ich do szkoły tą samą drogą. Taki dokument można również pobrać z tej strony i po podpisaniu dostarczyć do nauczyciela przedmiotu głównego.

***

Szanowni rodzice i uczniowie

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • szkoła będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21:00
  • bufet będzie nieczynny do odwołania
  • uczniowie przynoszą do szkoły własne pożywienie oraz picie (szkoła nie zapewnia wody z dystrybutora)
  • na teren placówki mogą wejść tylko uczniowie. Dopuszcza się wejście jednego opiekuna z dzieckiem klas 1-3 cyklu sześcioletniego, klasy 1 cyklu czteroletniego, a także uczniów, którym pomoc opiekuna jest niezbędna ze względów zdrowotnych
  • na przestrzeniach wspólnych obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowywania bezpiecznej odległości
  • należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie pandemii oraz bezwzględnie go przestrzegać.

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, iż inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 w sali kameralnej szkoły wg następującego harmonogramu:

godz. 16:00 – klasa 1 cyklu sześcioletniego PSM I st.
godz. 17:00 – klasa 1 cyklu 4-letniego PSM I st.
godz. 18:00 – klasa 1 PSM II st.
Prosimy, by uczniom klas I PSM I st. towarzyszył tylko jeden opiekun.

Wszystkich pozostałych uczniów prosimy o kontakt ze swoimi nauczycielami w dniu inauguracji za pośrednictwem dziennika elektronicznego, komunikacji mailowej, bądź połączenia telefonicznego w celach organizacyjnych.

Plan zajęć zbiorowych zostanie opublikowany na naszej stronie w poniedziałek 31 sierpnia.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły (dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa).

***

UWAGA

Informujemy, iż dni 12 i 16 czerwca 2020r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w tych dniach nie będzie odbywało się nauczanie zdalne.

W tych dniach odbędą się badania przydatności do PSM I st.

i egzaminy wstępne do PSM II st.

***

Drodzy Rodzice i Uczniowie ZPSM w Żorach

Informujemy o możliwości  zapoznawania się z przewidywanymi ocenami rocznymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych poprzez elektroniczny dziennik naszej szkoły – MobiReg.

***

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W związku z przejściem Szkoły na pracę w „trybie zdalnym” od dnia 25. 03. br., pragnę  poinformować, iż KAŻDY NAUCZYCIEL (również przedmiotów teoretycznych, chóru i orkiestry) skontaktuje się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną.
Następnie zostaną Państwu oraz Uczniom przekazane dalsze informacje na temat formy współpracy i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

W razie pytań proszę pisać na maila: kontakt@szkolamuzyczna.eu, psmzory@wp.pl, dyrektor@szkolamuzyczna.eu lub dzwonić: nr tel.699 938 876

Z wyrazami szacunku
Estera Manderla

***

Komunikat Dyrektora ZPSM

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 i przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, informuję, że:
1. Od 25 marca 2020 szkoła realizuje nauczanie na zasadzie pracy zdalnej.
2. Sugerowany sposób komunikacji z sekretariatem i dyrektorem to forma elektroniczna adres mail: dyrektor@szkolamuzyczna.eu, kontakt@szkolamuzyczna.eu, psmzory@wp.pl lub telefoniczna; nr tel. 699 938 876.
3. Szkoła jest dostępna w trybie nadzwyczajnym w godzinach: 9:00 – 13:00.
4. Od 25 marca realizowana będzie podstawa programowa kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów w systemie pracy zdalnej, oprócz przedmiotu „Zespół muzyki rozrywkowej” („Big-band” II st.).
5. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość:
a) nauczyciel ma obowiązek utrzymywania kontaktu z każdym uczniem zgodnie z planem tygodniowym; konieczny jest zapis w dzienniku elektronicznym (obecność, temat i metoda pracy – forma komunikacji),
b) w przypadku braku komunikacji (okres trzech kolejnych lekcji) nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyrektorowi poprzez e-mail dyrektor@szkolamuzyczna.eu,
c) sugerowany sposób komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicami to kontakt mailowy, telefoniczny; dopuszczalne są także inne formy komunikacji,
d) praca ucznia podlega ocenie; nauczyciel monitoruje postępy uczniów, weryfikuje wiedzę i umiejętności ucznia, wystawia ocenę w e-dzienniku (minimum jedna na miesiąc).

Z poważaniem
Estera Manderla
Dyrektor ZPSM w Żorach

***

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć dydaktycznych w budynku szkoły, jesteśmy w trakcie organizacji pracy szkoły, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dzięki którym będziemy mogli w pewnym stopniu kontynuować zajęcia tak teoretyczne, zbiorowe, jak i indywidualne.

Uczniowie!

Wiem, że spada na Was obowiązek samodzielnej nauki i z pewnością nie jest to łatwe. Zwracam się jednak do Was z prośbą o utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych. Każdy z pedagogów zaproponuje Wam odpowiednią formę kontaktów i pracy. Jestem przekonana, że wspólnie ustalicie nowe metody na realizację edukacji muzycznej. Zachęcam Was także do korzystania z proponowanych na naszej stronie internetowej muzycznych stron internetowych, które mogą wspomóc samodzielną pracę.

Szanowni Rodzice!

Proszę Państwa o pomoc w tej trudnej sytuacji i motywowanie dzieci do samodzielnej pracy. Ważne jest, byśmy pozostawali w kontakcie, poprzez drogę elektroniczną lub telefoniczną, które obecnie okazują się niezbędnymi narzędziami w zakresie komunikacji.

Informuję Państwa, że Szkoła funkcjonuje w trybie pracy zdalnej, dlatego większość spraw można załatwić poprzez kontakt mailowy, który zdecydowanie preferujemy.

Kontakt telefoniczny do sekretariatu: 699 938 876, można dzwonić w godzinach 8:00 – 16:00

Życzę wszystkim dużo zdrowia, siły i spokoju!

Mam nadzieje, że możliwie jak najszybciej,  spotkamy się w szkole, na lekcjach i koncertach.

Estera Manderla

***

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z tymczasowymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej kontakt z pracownikami Szkoły Muzycznej w okresie od 17.03.2020 r. do odwołania będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz telefonicznie.

Kontakt: tel. 699-938-876

                  e-mail: kontakt@szkolamuzyczna.eu

***

***

Informacja w sprawie koronawirusa
kliknij

*** 

W trosce o środowisko prosimy używać własnych butelek do picia na wodę z dystrybutorów.Znalezione obrazy dla zapytania bidon

***

Informacja dot. obuwia zmiennego

Obuwie zmienne obowiązuje już od początku roku szkolnego. Obuwiem zmiennym nie może też być but na obcasie czy platformie, zimowe kozaki.

Skip to content