Każdego roku wiosną i wczesną jesienią Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje młodzieży szkół artystycznych stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. I nawet w tak trudnym czasie szalejącej pandemii powołana przez ministra specjalna komisja stanęła po raz kolejny przed trudnym wyborem wyłonienia spośród kilkuset zgłoszonych uczniów szkół plastycznych, baletowych i muzycznych — tych rzeczywiście najlepszych. (..)” czytamy z Zeszytu nr 3(11)/2020 artykuł „Stypendyści Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020” autorstwa Ewy Żebrowskiej-Kowalskiej, członka komisji stypendialnej.

I dalej…

(…) W ocenie samych uczniów otrzymanie stypendium ministra to zaszczyt, splendor, marka…

Ale aby na ten zaszczyt, splendor i markę zasłużyć, trzeba nieprawdopodobnego wysiłku, zespolenia talentu z ogromem pracy własnej i wielu pedagogów. Bo sukces w postaci najwyższych notowań w szkole i na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych jest wypadkową pracy wielu oddanych sprawie ludzi — uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wśród 40 stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku znalazł się wiolonczelista JAN ŁOMOZIK, który ukończył ZPSM w Żorach w klasie p. Alicji Naworskiej. Obecnie jest studentem I roku na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje młodzieży szkół artystycznych stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jan Łomozik po raz drugi z rzędu sięgnął po te wyróżnienie. W ostatnim kwartalniku CEA “Szkoła Artystyczna” (Zeszyt 3(11)/2020), który można przeczytać na stronie: https://cea-art.pl/kwartalnik-cea/, zostały zamieszczone sylwetki tegorocznych stypendystów. Zachęcamy do lektury! Jankowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na artystycznej drodze!

*****

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasi uczniowie otrzymali również stypendia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, za bardzo wyniki w nauce.

Stypendium za wyniki w nauce CEA przyznawane jest uczniowi, który: uzyskał w danym roku szkolnym wysoką średnią ocen; uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium; Z wielką radością przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali STYPENDIUM Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie:

Uczniowie PSM II stopnia:

 Hanna Wierzycka

Maria Kokoszka

Bartłomiej Świtacz

Karina Kwoka

Roksana Szrubarz

Uczeń PSM I stopnia:

Gabriel Manderla

GRATULUJEMY WSZYSTKIM STYPENDYSTOM !!!

Skip to content