Z żorskich stron internetowych:

Placówka marzeń dla osób niepełnosprawnych już otwarta!

Dom dla niepełnosprawnych za 9 mln zł jest już gotowy!

Nowoczesny budynek OREW w Żorach już otwarty!

 

Na ten moment osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z Żor i całego regionu czekali od wielu lat. Nowoczesna, uszyta na miarę potrzeb siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego została oficjalnie otwarta 01.04.2016 roku – i to nie PRIMA APRILIS! W tym miejscu osoby niepełnosprawne mogą liczyć na profesjonalną opiekę oraz dobry start w przyszłość.

SONY DSC

W kolorowym budynku na osiedlu Księcia Władysława znajdzie się także miejsce dla Ośrodka Wczesnej Interwencji (dla matek z małymi dziećmi), Warsztatów Terapii Zajęciowej (dla starszych) oraz Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia.

Budynek powstał w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Żory zadania pn. „Dobry start w przyszłość”.

Od piwnic po drugie piętro budynek zagospodarowano na m.in. gabinety specjalistyczne i lekarskie, poczekalnię dla rodziców z dziećmi, sale rehabilitacyjne, do terapii, do hydromasażu, sale edukacyjno-terapeutyczne, sale rewalidacyjno-wychowawczych, szatnię oraz wózkownię dla 60 wychowanków OREW, windy towarowe, kuchnię, stołówkę, łazienki oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Liczba podopiecznych w ciągu ostatnich dziesięciu lat podwoiła się, wzrosły zatem i potrzeby.

Z żorskich  stron internetowych

W uroczystości otwarcia nowej siedziby OREW i OWI wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, z Waldemarem Sochą – Prezydentem Miasta na czele, Dorota Wójtowicz – Dyrektor Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, żorscy radni, na czele z Piotrem Kosztyłą – Przewodniczącym Rady Miasta oraz  Adam Zdziebło – były Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.  Podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby historię jej powstawania krótko przypomniała wszystkim zebranym Izabela Bester – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Żorach. Goście zgodnie podkreślali znaczenie nowego budynku dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. – Miasto jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich mieszkańcach – mówił podczas uroczystości Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. Po symbolicznym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu budynku przez ks. Eugeniusza Górę, można było zwiedzić nowoczesne pomieszczenia OREW i OWI.

A CO MY MAMY DO TEGO?

BYLIŚMY TAM, NASZA MUZYKA TOWARZYSZYŁA UROCZYSTEMU OTWARCIU, WPROWADZIŁA ATMOSFERĘ ELEGANCJI, KULTURY, DLA WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH DLA TEGO SZCZYTNEGO  CELU BYŁA RODZAJEM PODZIĘKOWANIA!

BO MUZYKA SŁUŻY RÓŻNYM CELOM !!! a paluszki też!SONY DSC 😀

–  zza ściany słychać było muzykę, dzięki której na twarzach niepełnosprawnych dzieci pojawił się uśmiech, a ręce złożyły się do klaskania i rytmicznego wyrażania swej radości …

MUZYKOTERAPIA – TO GODNE OKNO NA ŚWIAT!

SONY DSC

W uroczystości wystąpił kwartet smyczkowy w składzie: Martyna Sikora, Martyna Reske, Marta Jarzyna – skrzypce i Weronika Leśny – wiolonczela. Nie była to ich premiera, ale po raz pierwszy wystąpiły w eleganckich, nowych strojach koncertowych 🙂 !

Nie zapomniano i o nas – otrzymaliśmy piękne słowa podziękowania – my też dziękujemy organizatorom za otwarcie nas na taki TEMAT, wobec którego na pewno nie można być obojętnym…

PODZIĘKOWANIEk.j.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Skip to content