O drugim koncercie w ramach jubileuszu 25-lecia szkoły

W niedzielę, 18 października 2015 roku Zespół Państwowych Szkół Muzycznych okazał się prawdziwym muzycznym zespołem nie tylko z nazwy. W kościele pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba odbyła się uroczysta msza w intencji całej społeczności szkolnej, do której muzyką służyli: chór żeński ZPSM pod dyrekcją Zofii Mańka-Błaszczyk, nauczyciele: p. Jacek Glenc – organy, p. Sebastian Sobik – klarnet oraz absolwentka PSM II st. Hanna Świtała – sopran.  Mszę, której  przewodniczył ks. Jan Waliczek delegowany z ramienia arcybiskupa Wiktora Skworca, koncelebrował ks. dziekan Stanisław Gańczorz.Kościół

Po mszy słuchacze zaproszeni zostali na koncert z udziałem różnych zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, których wykonawcami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ZPSM.  Po szkolnej fanfarze Jacka Glenca wystąpiły: Kwintet dęty: Barbara Śrubarz – flet, Michał Gajda – obój, Sebastian Sobik – klarnet, Renata Taut – fagot, Tomasz Wójtowicz – waltornia oraz Oktet wiolonczelowy: Agnieszka Bator-Skowrońska, Aleksandra Stopa, Alicja Naworska i uczniowie: Kamil Owczarek, Weronika Leśny, Julia Wójtowicz, Jan Łomozik, Patryk Brzyszkowski. Zabrzmiał także Chór żeński i Orkiestra smyczkowa, obydwa zespoły pod dyrekcją Zofii Mańka-Błaszczyk,  solistami koncertu byli: Hanna Świtała – sopran oraz Michał Gajda – obój. Koncert „przyozdobiła” słowem p. Maryla Renat.

Zespoły zaprezentowały repertuar dostosowany do miejsca i czasu, usłyszeć można było utwory: G. F. Händla, W.A. Mozarta, A. Brucknera, H.Villa-Lobosa, współczesnych twórców: K. Pendereckiego, P. Jańczaka, J. Glenca. Prawdziwym zespołem jednak okazała się szkoła w ostatniej kompozycji, którą była Modlitwa o Pokój N. Blachy. Wszyscy wykonawcy koncertu oraz pozostali członkowie społeczności szkolnej połączyli się wykonując jak jedno muzykujące „ciało“ religijną pieśń dedykowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II: …O Pokój Panie nasz błagamy Cię…. Słowa Mirosławy Hanusiewicz i 4-głosowa przepiękna harmonia sprawiły, że utwór spotkał się z żywym odbiorem u słuchaczy i zabrzmiał 2 razy – BIS był całkowicie pożądany i niewymuszony 😉 .

Tak to szkoła po raz drugi koncertowała… wiele głosów, ale wszystkie śpiewały i grały w tej samej jubileuszowej tonacji 🙂

k.j.

Zdjęcia tutaj.

Skip to content