Maj jest miesiącem podsumowań naszej pracy. Trwają przesłuchania uczniów, liczne popisy, przychodzi moment, aby pochwalić się osiągnięciami zdobywanymi przez cały rok wytężonej pracy. W takim to momencie zorganizowany został KONCERT PEDAGOGÓW. Odbył się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w środę, tj. 16.05.2018r. Ci uczniowie, którzy przybyli na wydarzenie, mogli jeszcze bardzo dużo skorzystać słuchając muzyki w mistrzowskim wykonaniu.

Na koncercie wystąpili następujący nauczyciele: Sonia Mitros – altówka, Jakub Gwardecki– fortepian, Jakub Witek- skrzypce, Duo WABASKO w składzie: Agnieszka Bator  –  Skowrońska – wiolonczela oraz Wojciech Skowroński  – fortepian i Natalia Tomecka – fortepian.

Ich sylwetki, biografie, sukcesy i doświadczenie instrumentalne przekazali zebranym prelegenci koncertu, którymi byli uczniowie PSM II st.: Paulina Chyłek i Tymoteusz Rzyczniok. To oni także w sposób elegancki, czasem dowcipny wprowadzili słuchaczy w klimat wykonywanej muzyki. Zabrzmiały następujące utwory: S. Rachmaninow – Wokaliza, J. Halvorsen – Passacaglia, G. Fauré – Sicilienne, C. Debussy – Sonata d-moll oraz S. Prokofiewa – Sonata f-moll op.80. Przeważały zatem dzieła późnego romantyzmu i przełomu XIX i XX wieku, a więc muzyka wymagająca szczególnego skupienia oraz wiedzy.

Ale wszyscy, którzy tego popołudnia postanowili wybrać się na koncert nie żałowali. Wykonania utworów poruszyły publiczność, zachwyciły doskonałością i precyzją wykonania, właściwym stylem, a przede wszystkim PIĘKNEM SAMEJ MUZYKI.

Ogromne brawa i gratulacje należą się naszym pedagogom, którzy pomimo intensywnego czasu pracy w szkole przygotowali tak trudny repertuar do prezentacji na scenie.

Koncerty pedagogów należy kontynuować! – to wnioski tych, którzy byli w sali Mok–u. Uczta dla ucha melomana, nauka dla uczniów, prawdziwa i żywa lekcja muzyki, przekaz doświadczeń, przemyśleń i mistrzowskiego, jak koncert pokazał, warsztatu instrumentalnego.

Warto, aby KONCERTY PEDAGOGÓW weszły na stałe w PLAN PRACY SZKOŁY!                                                                                 Tekst i zdj.– k.j.

Skip to content