Zgodnie z planem pracy szkoły w dniach 21-22.05.2018r. (poniedziałek, wtorek) odbyło się w naszej szkole badanie przydatności kandydatów do PSM I st.. Natomiast egzamin wstępny do PSM II st. przeprowadzony został w piątek, tj. 08.06.2018r.

 

W tym roku zgłosiło się wielu młodych ludzi, którzy nie bali się przystąpić do różnych muzycznych zadań. Ta liczna grupa dzieci i młodzieży chcących uczyć się gry na wybranym instrumencie i poznawać świat muzyki cieszy nas – nauczycieli. Zaświadcza także, iż pomimo różnych pokus, są  rodzice (i dzieci!), którzy w nauce muzyki widzą wartość nie tylko rozwojową, ale kulturalną i obyczajową. Cieszymy się także z tego, że duża część chętnych to uczestnicy naszych audycji umuzykalniających, które w tym roku przeprowadziliśmy w nowej formie – przedstawieniu „Bajka – nie-bajka” oraz prezentacji instrumentów w naszej szkole. Audycje odbyły się w kwietniu.

Do szkoły I st., w której można uczyć się  w cyklu 6- letnim  – zgłosiło się  51, a w 4 – letnim – 31 odważnych.

Młodsze dzieci przyjmowane do cyklu 6-letniego podlegały badaniu, które opiera się na teście Średnia miara słuchu muzycznego opracowanego przez Edwina E. Gordona. W cyklu 4-letnim (dzieci starsze) przesłuchania odbyły się z wykorzystaniem  Testu Inteligencji Muzycznej Herberta D. Winga.

Dzieci ponadto musiały zaśpiewać jakąś ulubioną piosenkę, co niejednokrotnie robiły z wielką chęcią, zaangażowaniem i radością.

Komisje, w których zasiadali nauczyciele-specjaliści gry na danym instrumencie badały słuch muzyczny, poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, pamięć muzyczną oraz fizyczne predyspozycje do gry na wybranym przez dziecko/rodzica instrumencie. Do szkoły muzycznej I,  jak i II stopnia przyjęci zostali kandydaci, którzy pomyślnie przeszli test sprawdzający uzdolnienia muzyczne.

W tym roku do szkoły II st. zgłosiło się 28 osób– to ci, którzy kolejne 6 lat chcą spędzić na poznawaniu muzyki na poziomie zawodowym, przygotowującym do studiów muzycznych na różnych kierunkach.

 

Zawsze warto z wielką uwagą „przyglądnąć się” kandydatom – to nasi potencjalni następcy… dobrzy kandydaci –  uczniowie to nadzieja na lepsze jutro!!!

Wiemy, że 1 września 2018r. nie wszyscy rozpoczną naukę w naszej szkole (liczba miejsc jest niestety ograniczona), ale może za rok tym spoza listy przyjętych uda się dołączyć do grona dzieci  mianujących się UCZNIAMI ZPSM ŻORY!

Wszystkim, którzy poddali się testom gratulujemy odwagi i determinacji, dzieciom z listy przyjętych życzymy zaś wiele radości z POZNAWANIA MUZYKI!

k.j.

Skip to content