W piątek, 5 kwietnia 2019 roku w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. Impreza orgaznizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Poproszono naszą szkołę o oprawę muzyczną czyli wielokrotne odegranie fanfar na cześć wszystkich zwycięzców konkursów w naszym województwie. Do wydarzenia przygotowani zostali uczniowie – trębacze PSM II stopnia, a konkretnie Kwartet prowadzony przez p. Michała Pradelę w składzie: Igor Greń, Jacek Labus, Bartłomiej Musioł i Paweł Jarzyna.

Chłopcy zostali b. dobrze przyjęci przez organizatorów; zadbano o transport i poczęstunek dla nich. Sami zaś dali z siebie wszystko, co najlepsze, pomimo, iż fanfara zabrzmiała ok. 20 razy 😀 ! Z ciekawostek: kwartet m.in. zagrał dla naszych uczennic PSM II stopnia: Natalii Kowalczyk i Hanny Wierzyckiej. Tym radośniej odegrali podniosłą muzykę dla NASZYCH!!!

Opiekunem wyprawy, co prawda nie aż tak daleko, ale jednak poza granice miasta była p. Barbara Labus, która też uwieczniła cyfrowo wydarzenie.

Opis – k.j.

Skip to content