KOMUNIKAT

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 08/2021 z dnia 21 kwietnia 2021, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, nastąpiła zmiana terminu dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z 11 maja 2021 na 04 maja 2021.

Zarządzenie dyrektora ZPSM w Żorach w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie dyrektora ZPSM w Żorach w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021.

Pobierz

Skip to content