BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Jak co roku na wiosnę  następuje w naszej szkole zgodnie z Planem Pracy Szkoły badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia. W tym roku badania odbywały się w dniach 8 i 9 kwietnia (pon. i wt.). Do przesłuchań testowych i indywidualnych przystąpiło 54  kandydatów do cyklu 6 – letniego  i 33 do cyklu 4 – letniego, co łącznie uczyniło 87 chętnych.

Kandydaci podlegają testowi słuchowemu  Edwin E. Gordona. Test średnia miara słuchu muzycznego przeznaczony jest do pomiaru zdolności muzycznych (melodycznych i rytmicznych) dzieci w wieku 6 – 9 lat. Test ten ma służyć nauczycielom i rodzicom do obiektywnej oceny zdolności muzycznych dzieci. Nie wymaga od badanego żadnego formalnego wykształcenia muzycznego, ani też umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dzieci chcące uczyć się w cyklu 4-letnim podlegają Testowi Inteligencji Muzycznej Herberta D. Winga. Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań czuwa specjalnie do tego powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja złożona z nauczycieli wszystkich sekcji instrumentalnych i teorii muzyki.

 Po sprawdzeniu testów i podsumowaniu wyników ostatecznie do szkoły PSM I stopnia przyjęto:

DO  CYKLU 6- LETNIEGO –  24 UCZNIÓW

 DO CYKLU 4  – LETNIEGO – 12 UCZNIÓW

 We wtorek, 4 czerwca odbyły się egzaminy wstępne do PSM II stopnia – spośród  20 chętnych do nauki w naszej szkole po weryfikacji zostało przyjętych 16 UCZNIÓW.

Gratulujemy wszystkim!

Tym zaś, którzy od 2 września 2019 roku rozpoczną naukę w naszej szkole

życzymy sukcesów,

cierpliwości i determinacji

w zdobywaniu umiejętności w grze na instrumencie

oraz radości z poznawania i obcowania z MUZYKĄ!

k.j.

 

 

 

 

Skip to content