OGÓLNOPOLSKIE BADANIE TESTOWE

z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH

DLA KLAS VI/C6  i  IV/C4 PSM I STOPNIA

odbyło się 19 marca, we wtorek, o godz. 16:30 w naszej sali kameralnej. Organizatorem badań było Centrum Edukacji Artystycznej. Udział uczniów w badaniu był obowiązkowy, a nad jego prawidłowym przeprowadzeniem czuwała specjalnie powołana do tego celu komisja złożona z nauczycieli innych szkół muzycznych.

Nieobecność ucznia w badaniu testowym wymagała usprawiedliwienia przez dyrektora szkoły.

Nasi uczniowie dzielnie poradzili sobie z testem. Przystąpiło do niego 9 osób z 12 wszystkich w klasie IV C4 oraz 15 z 16 w klasie VI C6.

Uzyskali następujące średnie procentowe w klasach: C4 – 47,81 %

                                                                                                 C6 – 64,42 %

Dla uczniów był to test jeden z wielu, do których przystępują w całym cyklu kształcenia; dla nauczycieli kolejna możliwość do wyciągnięcia wniosków z pracy dydaktycznej w tych klasach.

k.j.

 

Skip to content