rekrutacjaKILKA PARAMETRÓW BADANIA:)

Co roku w maju organizowane jest w naszej szkole badanie przydatności do PSM I stopnia. Odbywa się ono przez dwa dni. Tym razem był to poniedziałek i wtorek: 15 i 16 maja 2017.

 Dzieci pragnących uczyć się gry na różnych instrumentach było dość sporo, bo aż 71 kandydatów do PSM I stopnia. Szkoła może przyjąć dzieci i młodzież na naukę w  sześcioletnim i w czteroletnim cyklu.

Badaniu podlegają uzdolnienia muzyczne takie jak: słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna. Ponadto sprawdzane są także warunki psychofizyczne do gry na poszczególnych instrumentach. Badanie przydatności obejmuje indywidualne badanie przydatności muzycznej. A przeprowadza je komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez panią Dyrektor.

Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów do PSM I st. odbyło się  w czerwcu, a lista została opublikowana na terenie szkoły.

W poniedziałek, 29 maja 2017 r. odbył się także  egzamin wstępny do PSM II stopnia. Składa się on z dwóch części: teoretycznej (test słuchowy) i praktycznej (prezentacja przygotowanego programu na instrumencie). W tym roku do egzaminu przystąpiło łącznie 36 kandydatów, w tym znalazło się wielu absolwentów naszej  PSM I st., ale także zgłosili się chętni z innych ośrodków muzycznych.

Przypomnijmy: szkoła muzyczna II stopnia trwa 6 lat i kształci w zawodzie muzyk instrumentalista.  Rozwija zdolności i umiejętności muzyczne uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową, przygotowuje do podjęcia studiów muzycznych oraz do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej. 

A kolejne lata pokażą, kto z przebadanych w I i II stopniu będzie nosił nie tylko instrument, ale … MUZYKĘ ZAWSZE W SERCU !

k.j.

Skip to content