kontakt@szkolamuzyczna.eu (032) 434 10 62

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

st

Powstało ono z inicjatywy i  przy aprobacie  większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób   dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została p. dyrektor Zofia Mańka – Błaszczyk.  Proces rejestracji trwał do 22 sierpnia, a pierwsze statutowe działania rozpoczęto w styczniu 2015, które wspierały organizację koncertu dla żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II w kwietniu 2015.

komitet

Komitet Założycielski – 08.07.2014

W celach statutowych stowarzyszenia znajduje się m.in. szeroko pojęta edukacja muzyczna skierowana do lokalnego środowiska. Realizowana jest poprzez wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju dydaktycznego oraz artystycznego uczniów, nauczycieli szkoły i członków Stowarzyszenia.  Działalność stowarzyszenia przejawia się w następujących przedsięwzięciach, jak np.: inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków, publikowanie referatów i innych materiałów wygłaszanych na tych zjazdach;  wspieranie działań szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością; inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w szkole; współdziałanie ze szkołą w pomocy dydaktycznej, naukowej i samokształceniowej dla nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia. Podejmowane  działania zaś mają na celu integrację środowisk szkolnego i lokalnego.

Na rok szkolny 2015/2016 Stowarzyszenie przygotowało ofertę dla dzieci najmłodszych – przedszkole muzyczne, ale także i nieco starszych.

Kandydaci mają zatem możliwość podjęcia nauki w następujących grupach wiekowych:

 

Alikwotki1

Grupy taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 3-5 lat prowadzone przez nauczycieli ZPSM w Żorach. Zajęcia te mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu i zdolności muzycznych dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się tańców, piosenek, grają na instrumentach perkusyjnych i aktywnie słuchają muzyki.

Nasze zajęcia mają również na celu wszechstronny rozwój muzykalności dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia w przyszłości nauki gry na instrumencie lub innej formy edukacji muzycznej.

 

Przednutki2

Grupa dla dzieci w wieku 5 lat, które chciałyby przygotować się do zajęć w szkole muzycznej, chcą zarówno rozwijać swoje zdolności ogólnomuzyczne na zajęciach grupowych, jak i uczyć podstaw gry na wybranym instrumencie; zajęcia te przygotowują ewentualnych kandydatów do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

 

„Młody Muzyk”3

Grupa dla dzieci starszych od 6 roku życia – dedykowana dzieciom i młodzieży szkolnej zainteresowanym kształceniem w zakresie gry na instrumencie oraz rozwoju ogólnomuzycznym. Zajęcia oparte są o autorski program pedagogów naszej szkoły.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli uczących w ZPSM w Żorach.

Pierwszy rok działalności Stowarzyszenia upłynął przede wszystkim na sprawach założycielskich, na pozyskiwaniu sponsorów, sympatyków i środków finansowych po to, aby wspomóc działalność naszego Zespołu Szkół.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Aby zapisać ucznia na zajęcia muzyczne, należy wypełnić Kwestionariusz osobowy kandydata i złożyć go w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach lub przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie.tutti@gmail.com.

W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu na zajęcia muzyczne będzie decydowała kolejność zgłoszeń kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508 561 006.

 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH W ROKU SZK. 2017/2018

Środa – sala rytmiczna

16:00 – 16:35     dzieci 3-letnie

16:40 – 17:25      dzieci 4-letnie

  17:30 – 18:15    dzieci 5/6-letnie

18:20 – 19:05      dzieci 7-10 lat

 

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Zarząd Stowarzyszenia