kontakt@szkolamuzyczna.eu (032) 434 10 62

UWAGA!!!

Informujemy, iż na zebraniu Rady Rodziców dnia 23  września 2019 r. ustalono
minimalną kwotę darowizny
na cele oświatowo-wychowawcze,
która na rok szkolny 2019/2020
wynosi  60,00 zł na miesiąc
(płatne od września 2019 r. do czerwca 2020 r.).

 Ustalono również, iż w przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa - 
kwota darowizny na drugie dziecko wynosi 50%, a kolejne dziecko nie płaci.

Dane do przelewu: Narodowy Bank Polski o/Katowice
37 1010 1212 0064 5113 9134 0000

W tytule przelewu proszę zamieścić sformułowanie
„darowizna na cele oświatowo-wychowawcze”,
a następnie
imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc i rok,
np. Marek Dyla/październik 2019.