kontakt@szkolamuzyczna.eu (032) 434 10 62

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

Camerata Sariensis

10-lecie Żorskiej Orkiestry Kameralnej

W tym roku świętujemy

Zofia Mańka-Błaszczyk
Dyrektor Szkoły

Zofia Mańka-Błaszczyk objęła urząd dyrektora obydwu szkół w 2005 roku i piastuje go do dnia dzisiejszego. Średnie wykształcenie muzyczne uzyskała w rodzinnym Rybniku, po czym ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Wychowania Muzycznego oraz studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę nauczycielską podjęła już po ukończeniu Szkoły Muzycznej II stopnia w Stowarzyszeniu Społecznych Ognisk Artystycznych. Przez okres 11 lat pracowała jako chórzysta w Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Następnie przez kilka lat była związana z redakcją muzyczną Polskiego Radia Białystok. W żorskiej szkole rozpoczęła działalność w roku 1996 jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych. Obecnie prowadzi orkiestrę smyczkową oraz chór żeński PSM II stopnia, z którym osiąga liczne koncertowe i konkursowe sukcesy. Wielokrotnie dyrygowała Żorską Orkiestrą Kameralną Camerata Sariensiswraz z solistami –  uczniami szkoły. Na okres zarządzania szkołą przez Zofię Mańka-Błaszczyk przypadła realizacja kluczowych zadań dla rozwoju placówki. Najważniejsze z nich to: rozbudowa i modernizacja szkoły, powołanie Żorskiej Orkiestry Kameralnej oraz stowarzyszenia „Tutti”, rozszerzenie oferty koncertowej dla miasta i podjęcie szerokiej współpracy ze szkołami muzycznymi regionu oraz miast partnerskich. W 2012 roku podjęła starania w Ministerstwie w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych,  zwieńczone sukcesem w 2014 roku. Od tego momentu szkoły obydwu szczebli prowadzone są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie jej starania skoncentrowane są na pozyskaniu akceptacji i środków dla wybudowania sali koncertowej przy szkole. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Żory, w 3 lata później Nagrodę Indywidualną I stopnia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Michał Gajda
Wicedyrektor Szkoły

W 2009 roku powołano stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia, które objął Michał Gajdanauczyciel klasy oboju. Naukę na tym instrumencie rozpoczął na etapie szkoły średniej w PSM II stopnia w Rybniku, następnie w tej specjalności ukończył studia na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie oboju Edwarda Mandery. W 1994 roku podjął pierwszą swoją pracę w szkole muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, a rok później także w PSM I stopnia w Żorach. Poza działalnością pedagogiczną prowadzi także aktywne życie koncertowe –  jest muzykiem współpracującym z  różnymi orkiestrami: dętymi i symfonicznymi. Jako oboista zasiada w szeregach Żorskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Sariensis, występuje jako solista i kameralista w wielu wydarzeniach koncertowych miasta. W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nadal sprawuje urząd wicedyrektora tej placówki.

 

 

 

 

Grono pedagogiczne

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH I AKORDEONU

DSC_5759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: Jadwiga Barańska – fortepian, akompaniament

Nauczyciele:

 1. Adamczyk–Ścibik Ewa – fortepian, akompaniament
 2. Bąkiewicz Oskar – fortepian, akompaniament
 3. Gwardecki Jakub – fortepian, akompaniament
 4. Hałat Aleksandra – fortepian, akompaniament
 5. Manderla Estera – akordeon
 6. Matuszczyk Aleksandra – fortepian, akompaniament
 7. Michalik Anna – fortepian
 8. Ruszczyńska Anna – fortepian, akompaniament
 9. Stręk Małgorzata – fortepian, akompaniament
 10. Tomecka Natalia – akompaniament
 11. Winiarska–Labus Barbara – fortepian

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY

DSC_5768 - Kopia (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: Aleksandra Stopa – wiolonczela

Nauczyciele:

 1. Bator–Skowrońska Agnieszka – wiolonczela
 2. Branicka Marzena – skrzypce
 3. Naworska Alicja – wiolonczela
 4. Hałat Marcin – skrzypce
 5. Huzior Roman – kontrabas
 6. Kołodziejczyk Jakub – skrzypce
 7. Misiurek–Bojko Iwona – skrzypce
 8. Mitros Sonia – altówka
 9. Świtacz Małgorzata – gitara
 10. Świtacz Jacek – gitara
 11. Witek Jakub – skrzypce

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

DSC_5777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: Barbara Śrubarz – flet poprzeczny

Nauczyciele:

 1. Gajda Michał – obój
 2. Brzoza Łucjan – saksofon
 3. Dudzik Danuta – flet poprzeczny
 4. Piekorz Andrzej – puzon
 5. Pradela Michał – trąbka, big-band
 6. Pradela Sylwia – flet poprzeczny
 7. Sobik Sebastian – klarnet
 8. Taut Renata – fagot
 9. Wita Dawid – trąbka
 10. Wójtowicz Tomasz – waltornia

 

SEKCJA TEORII MUZYKI

kombinacja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: Katarzyna Jarzyna – historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne, zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia

Nauczyciele:

 1. Adamczyk–Ścibik Ewa – chór
 2. Bańczyk Maja – rytmika, kształcenie słuchu
 3. Kalamarz Bogusława – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół rytmiczny
 4. Mańka–Błaszczyk Zofia – chór, orkiestra smyczkowa
 5. Renat Maryla – kształcenie słuchu, analiza dzieła muzycznego, historia muzyki z literaturą muzyczną
 6. Szymala Joanna – kształcenie słuchu, audycje muzyczne

 

ADMINISTRACJADSC_5353

 1. Kula Beata – referent
 2. Koczwara Jowita – specjalista ds. kadr i płac
 3. Nowicka Iwona – samodzielny referent
 4. Rozkosz Sonia – główny księgowy
 5. Szewczyk Kazimiera – sekretarz

 

OBSŁUGA

 1. Lubszczyk Arkadiusz – konserwator
 2. Kasprzyk Justyna – sprzątaczka/woźna
 3. Matejczyk Anna – sprzątaczka/woźna
 4. Morciszek Grażyna – sprzątaczka/woźna
 5. Par Joanna – sprzątaczka/woźna