kontakt@szkolamuzyczna.eu (032) 434 10 62

SŁYSZYSZ tryton? WŁĄCZ TRYTON!

A co to jest tryton? To odległość między dwoma dźwiękami. Dokładnie 3 całe tony – try-ton (6 półtonów). Odległość pomiędzy kwartą czystą, a kwintą czystą. Tę i inne odległości, większe i mniejsze, nasi uczniowie muszą rozpoznawać, śpiewać, zapisywać, aby mieć pełną świadomość w...
Więcej →