KONCERT PIANISTÓW I AKORDEONISTÓW

Czerwcowe dni to czas podsumowań całorocznej pracy z uczniami w postaci występów na przesłuchaniach, egzaminach  promocyjnych i  końcowych. Tym wystąpieniom jednak zawsze towarzyszy ocena prezentacji, którą rozważa i ustala komisja egzaminacyjna.

Chwila, gdzie szersza publiczność może podziwiać najpiękniejsze prezentacje i wykonania nie zawsze nadchodzi.

Dobrze zatem się stało, że w tym roku klasa fortepianu i akordeonu, a konkretnie  p. kierownik sekcji Jadwiga Barańska  zorganizowała koncert najzdolniejszych uczniów. Odbył się on w sali kameralnej 11 czerwca 2019r. (wtorek). Wystąpili uczniowie PSM II stopnia przygotowani przez nauczycieli tej sekcji: Bartłomiej Świtacz – kl. II (p. J. Barańska), Amelia Połeć – kl. II (p. J. Gwardecki), Milena Faruga – kl. IV (p. O. Bąkiewicz), Dawid Przybyło – kl. IV (p. J. Gwardecki), Paulina Chyłek – kl. VI (p. J. Barańska), Weronika Cwalina – kl. VI (p. O. Bąkiewicz), Paweł Gwóźdź – kl. VI (p. J. Barańska), akordeoniści – Patrycja Gałach – kl. II (p. K. Saciłowski) oraz Tymoteusz Rzyczniok – kl. VI (p. E. Manderla).

Publiczność – rodzice, nauczyciele, koledzy, rówieśnicy, młodsi uczniowie, wszyscy mogli podziwiać znakomite przygotowanie i interpretacje dzieł z kanonu pianistycznej literatury wykonane przez uczniów.

Nareszcie sama przyjemność – MUZYKA DLA MUZYKI!

A nie Muzyka z oceną!

Takie wydarzenia należałoby organizować częściej niż raz do roku!

11 czerwca słuchaliśmy najlepszych pianistów i akordeonistów szkoły PSM II st. Wykonawcy zachwycili pięknymi interpretacjami ciekawych utworów literatury fortepianowej i akordeonowej, potwierdzając uzyskane wysokie oceny na egzaminie promocyjnym. Gratulujemy!   – to potwierdzające słowa  pani kierownik sekcji Jadwigi Barańskiej.

 

Tekst – p. Katarzyna Jarzyna

Zdjęcia – p. Jakub Gwardecki

 

 

HARMONIA – BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA

DLA UCZNIÓW KLASY V PSM II STOPNIA

 

Badanie wyników nauczania z przedmiotu harmonia w klasie V PSM II stopnia  (6 uczniów – obecność 100%) zostało przeprowadzone w czwartek,  30 maja 2019 r. o godz. 17.30.

 Test odbył się w klasie nr 14  i  trwał ok. 90 min.

 Uczniowie w trakcie testu mieli zapewnione warunki do samodzielnego jego rozwiązywania.

 Test przeprowadziła Wizytator Regionu Opolskiego i Śląskiego – dr Ewelina Wilburg-Marzec.

   TEST ORGANIZOWAŁO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej CEA pod hasłem „Raporty”.

Dla zainteresowanych  – do wglądu

https://cea-art.pl/raport-z-badan-wynikow-nauczania-przedmiotu-harmonia-w-szkolach-muzycznych-ii-stopnia-w-roku-szkolnym-2018-2019/

k.j.

 

 

 

 

KONCERT TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ 2019

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach znów wypełniony uczniami ZPSM w Żorach. Tym razem najmłodszymi – dziećmi z klasy I, II i III cyklu 6 – letniego. Okazją do słuchania piosenek, oglądania tańców, interpretacji przestrzenno – ruchowych muzyki, kanonów i innych wyczynów muzycznych, był zorganizowany jak co roku przez panią Maję Bańczyk Koncert Twórczości Dziecięcej, który miał miejsce 20 maja 2019 r.
Uczniowie popisywali się swymi umiejętnościami wokalnymi, aktorskimi, tanecznymi, ruchowymi a także w grze na instrumentach, a wszystko to przed szeroką publicznością zaproszoną przez samych uczestników. Było barwnie, kolorowo i wesoło, a to wszystko za sprawą naszych uzdolnionych małych wykonawców!!!
Ten szczególny koncert organizacyjnie wspomogło wielu nauczycieli naszej szkoły, pracownicy MOK-u, rodzice najmłodszych uczniów. Koncert poprowadziła Magdalena Smołka – uczennica klasy V C6, zaś akompaniament przygotowały: Małgorzata Stręk oraz Maja Bańczyk.
Wyrażam wielką wdzięczność za wszelką pomoc podczas realizacji – Koncertu Twórczości Dziecięcej – organizatorka – Maja Bańczyk.

Zdjęcia – p. Jakub Witek

Copyright © All right reserved.
Skip to content