Ogłoszenia dla uczniów i rodziców

Aktualizacja -  dn. 25.10.2020Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża następujące wytyczne w okresie od dnia 26.10 – 08.11.2020:  - WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (indywidualne i zespołowe/grupowe) odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod…

Czytaj Więcej

Rada Rodziców

INFORMACJA!!!Informujemy, iż na zebraniu Rady Rodziców dnia 28  września 2020 r. ustalono kwotę darowizny na cele oświatowo-wychowawcze,która na rok szkolny 2020/2021wynosi  60,00 zł na miesiąc(płatne od września 2020 r. do…

Czytaj Więcej

Zdalne nauczanie

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  DOKUMENTEM, jaki stanowi Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020…

Czytaj Więcej

ARCHIWUM

Czytaj więcej

Zdalne nauczanie

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  DOKUMENTEM, jaki stanowi Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 DYREKCJA OGRANICZA FUNKCJONOWANIE ZPSM w ŻORACH W OKRESIE OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO DNIA 8 LISTOPADA 2020 r. POPRZEZ REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. A OTO ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W TYM OKRESIE. Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża następujące wytyczne w okresie od dnia 26.10 – 08.11.2020:  – WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (indywidualne i zespołowe/grupowe) odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji. – Wszelkie problemy uniemożliwiające wzięcie udziału w nauce zdalnej, uczniowie są zobowiązani zgłaszać swoim nauczycielom, następnie nauczyciele Kierownikom Sekcji, a Kierownicy –  Dyrektorowi Szkoły.  – Komunikacja nauczyciel-rodzic-uczeń odbywać się będzie za pomocą Dziennika Elektronicznego (e-dziennik) – Mobireg. Bardzo prosimy, aby wszyscy uczniowie zalogowali się na swoje konto w e-dzienniku. Loginy i hasła dla uczniów klas I – III cyklu 6–letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego PSM I stopnia zostaną przesłane na konta rodziców w e-dzienniku. – Zajęcia indywidualne odbywać się będą przy użyciu sprawdzonych dotychczas komunikatorów cyfrowych typu: Messenger, WhatsApp, Skype, itp.. Po odbyciu zajęć nauczyciel wpisuje uczniowi w e-dzienniku „inna obecność”.  – Zajęcia grupowe w formie zdalnej przesyłane będą jako pliki cyfrowe przez e-dziennik zgodnie z planem lekcji. Odczytanie przez ucznia wiadomości jest równoznaczne z obecnością na zajęciach i wpisem przez nauczyciela adnotacji w e-dzienniku „inna obecność”. – !!! Uczniowie PSM I stopnia (lub ich rodzice, w przypadku dzieci młodszych) komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła.  – !!! Uczniowie PSM II…

Czytaj więcej
Copyright © All right reserved.
Skip to content